Over ons

Veilige en betrouwbare zorg staat centraal binnen elke zorginstelling. Dit is alléén mogelijk met de juiste digitale ondersteuning. HI Systems garandeert zorginstellingen deze ondersteuning met haar specialistische ICT-oplossingen. Met een elektronisch voorschrijfsysteem voor het klinisch en poliklinisch voorschrijven door medisch specialisten, een toedienregistratie voor de verpleging en een compleet informatie- en beheersysteem voor instellingsapotheken en farmaceutische dienstverleners, ondersteunt HI Systems iedere fase van de farmaceutische closed loop.  

Voor wie

ZIEKENHUIZEN

INSTELLINGSAPOTHEKEN

GGZ-INSTELLINGEN & VERPLEEG- EN VERZORGINGSTEHUIZEN

FARMACEUTISCHE DIENSTVERLENERS

Oplossingen

VIPHARMA | ZAIS EVS TDR

Met ViPharma faciliteren wij een geïntegreerde oplossing voor medicatiemanagement binnen uw zorginstelling. Van een klinisch en poliklinisch elektronisch voorschrijfsysteem, een informatiesysteem voor controle, advies, financiën, inkoop en distributie voor de instellingsapotheek, tot de functionaliteit voor de registratie van toedieningen. Samen gebundeld in een open architectuur, gebaseerd op de modernste platform-, web- en API- technologiëen.

Apotheek Informatie Systeem

Het apotheek informatiesysteem (AIS) biedt zorgvuldige ondersteuning bij alle processen en kerntaken van de instellingsapotheek of de farmaceutische diensverlener. Primair faciliteert het AIS het gehele proces tussen het voorschrijven en het toedienen van medicatie binnen de closed loop. De software ondersteunt bij het beoordelen, bewaken en bijsturen van de actuele medicatie, voor en tijdens de opname en bij het ontslag. Daarnaast waarborgt het AIS de processen voor distributie, inkoop en voorraadbeheer van geneesmiddelen.

LET OP: Zamicom is niet langer beschikbaar voor nieuwe klanten

EVS en TDR

Het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) faciliteert het proces rondom het klinisch en poliklinisch voorschrijven van medicatieopdrachten via het medicatiedossier van de patiënt. Daarnaast biedt HI Systems toedienregistratie (TDR) voor de verwerking van toedieningen gedurende de opname. Bij deze processen vindt altijd gelijktijdige controle plaats op eventuele contra-indicaties en interacties uit het medicatiedossier en de kernmerken van de patiënt. Daarnaast bereidt u voorafgaand aan het ontslag de ontslagmedicatie voor en stuurt u poliklinische recepten door naar de openbare apotheek of politheek.

LET OP: Klinicom is niet langer beschikbaar voor nieuwe klanten

Nieuws

ONMISBARE SCHAKEL | MEDEYE INTERFACE

ViPharma is alweer enige tijd een mooie koppeling rijker: de MedEye interface! Vanuit de toedienregistratie kunnen zorginstellingen nu met behulp van MedEye een extra controle in de vorm van een scan uitvoeren op de toe te dienen geneesmiddelen. Een onmisbare schakel voor een optimale borging van de medicatie- en patiëntveiligheid!