POLIKLINISCH EN KLINISCH ELEKTRONISCH VOORSCHRIJVEN (EVS)

CONTROLE, BEWAKING, ADVIES, FINANCIEN, INKOOP EN DISTRIBUTIE IN DE INSTELLINGSAPOTHEEK (ZAIS)

REGISTREREN EN TOEDIENEN VOOR DE VERPLEGING (TDR)

BORGING MEDICATIEVEILIGHEID
De oplossing ViPharma heeft als doel zorginstellingen naar alle tevredenheid te faciliteren met een geïntegreerde oplossing voor medicatiemanagement. Van een klinisch en poliklinisch elektronisch voorschrijfsysteem, een informatiesysteem voor controle, advies, financiën, inkoop en distributie voor de instellingsapotheek, tot de functionaliteit voor de registratie van toedieningen. Samen gebundeld in een open architectuur, geschikt voor instellingsapotheken, ziekenhuizen, GGZ-instellingen en zorginstellingen in de care.

Met een continue doorontwikkeling en inhoudelijke verfijning op basis van onze visie op de zorg en ICT, spelen wij in op de ontwikkelingen in de markt en nieuwe wet- & regelgeving, zodat de medicatieveiligheid binnen uw zorginstelling optimaal gewaarborgd blijft. Aanvullend investeren wij continu in onze interne organisatie, zodat wij ons streven om de farmaceutische backbone te zijn voor onze klanten, kunnen blijven waarmaken.

OPEN ARCHITECTUUR
Een open architectuur biedt ons de mogelijkheid om tussen ViPharma en de voorkomende systemen in relatie tot medicatieveiligheid te koppelen. Daarbij is het uitgangspunt dat alle medicatie in ViPharma veilig wordt opgeslagen en verwerkt, ongeacht in welke applicatie het is voorgeschreven.

VOORSPRONG DOOR SAMENWERKING
HI-Systems zal in de toekomst blijven investeren in nieuwe ontwikkelingen in samenwerking met haar relaties. Dit gebeurt niet eenmalig voor één klant, maar continu voor meerdere relaties en altijd in samenwerking en afstemming met de huidige ViPharma gebruikers.

Modules

AORTA / LANDELIJK SCHAKELPUNT (LSP)

GENEESMIDDELEN DISTRIBUTIESYSTEEM (GDS)

SCANNEN IN DE APOTHEEK

TOEDIENREGISTRATIE (TDR)

MEDICATIEKASTEN

UITZETMODULE (UMO)Interfaces

EDIFACT (E-RECEPT)

Vanuit ViPharma direct een elektronisch recept versturen naar de openbare apotheek.

EDIFACT (INKOPEN)

Vanuit ViPharma bestellingen elektronisch doosturen naar de groothandel.  

EPD/ECD (FA)

Altijd de actuele medicatiegegevens in uw EPD/ECD tonen met de front-end interface.  

EPD/ECD (BA)

Altijd de actuele medicatiegegevens in uw EPD/ECD tonen en wijzigen met de back-end interface.

HL7 ADT

Patiëntenregistratie interface tussen het ziekenhuis informatie-systeem (ZIS) en ViPharma.

HL7 OMP/RDE

Beschikt u over een EVS van derden, maar wilt u gebruik maken van ViPharma? Uw systeem koppelen we met met de OMP/RDE interface.


PRODUCT UITGELICHT: SCANNEN IN DE APOTHEEK

'Scannen in de apotheek' is een module die op een handheld terminal (scanner) draait en dient ter ondersteuning van het logistieke proces in de instellingsapotheek. De applicatie helpt bij het opslaan en picken van goederen in het magazijn door middel van het scannen van barcodes van artikelen en locaties. Op deze manier wordt de kans op fouten gereduceerd en kan achteraf gecontroleerd worden welke logistieke acties uitgevoerd zijn.